Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia klasy 5O5 – 2018

W sobotę 8 września (sobota) odbędzie się także coroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia klasy 505, na które serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, a także Sympatyków klasy 505.

Walne odbędzie w Centrum Żeglarskim, pierwszy termin godzina 17:00, drugi termin godzina 18:00.

Wstępna agenda Walnego;

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu za sezon 2018
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za sezon 2018
 7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za sezon 2018
 8. Podsumowanie Mistrzostw Świata klasy 505 2018
 9. Omówienie planów Stowarzyszenia na sezon 2019 oraz dalszej strategii rozwoju klasy 505 w Polsce.
 10. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2019 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza i osób odpowiedzialnych za organizację regat.
 11. Wolne wnioski

Walne to okazja by zabrać swój głos w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem oraz klasą 505 w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami,

Zarząd PSK505