Szczecin 2018 | Zawiadomienie o Regatach

Puchar Polski

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie w Szczecinie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy 505.

1. Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenie Klasy 505, przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenie Klasy Europa oraz Instrukcją Żeglugi. W przypadku konfliktu między przepisami, przepisy ujęte w Instrukcji Żeglugi będą obowiązujące, w przypadku konfliktu pomiędzy dokumentami – język angielski jest rozstrzygający.

2. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

Każdy jacht klasy 505 oraz klasy Europa może wziąć udział w regatach. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać w Biurze Regat, podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
Wpisowe wynosi 150 PLN od jachtu dla klasy 5o5 i 100 PLN od jachtu dla klasy Europa.

3. Miejsce regat

Wyścigi odbędą sie na akwenie jeziora Dąbie. Bazą regat będzie Marina Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

4. Instrukcja Żeglugi

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

5. Trasa i format regat

Trasa i format regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

6. Program regat

DZIEŃ DATA GODZINA WYDARZENIE
Piątek 07.09.2018 po południu Trening dla ochotników
18:00-20:00 Zapisy do regat
Sobota 08.09.2018 08:30-09:00 Zapisy do regat
08:30-10:00 Poranna kawa
09:45 Odprawa sterników
11:00 Rozpoczęcie wyścigów (4 wyścigi)
Niedziela 09.09.2018 08:30-10:00 Poranna kawa
11:00 Rozpoczęcie wyścigów (3 wyścigi)

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. W dniu 09.09.2018 (Niedziela) sygnał „ostrzeżenie” nie będzie podany później niż o godzinie 13:30.

7. Punktacja

W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

8. Bezpieczeństwo

Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania regat. Jeżeli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną załoga zostanie zdyskwalikowana z wyścigu (DSQ). Każdy jacht musi być wyposażony w linę pływającą o dł. min. 10 m i śr. 5 mm.

9. Nagrody

Zawodnicy, którzy w regatach zajmą miejsca 1-3 otrzymają nagrody okolicznościowe.

10. Reklamowanie

Zawodnicy mogą być zobowiązani do umieszczenia na jachcie reklamy Sponsorów regat. W regatach ma zastosowanie dokument: World Sailing 2017 Advertising Code.

11. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach i publikacjach dotyczących regat.

12. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną lub poniesioną przez zawodników lub ich jacht.

13. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Klasy 505
505wpolsce@gmail.com
www.facebook.com/505Polska
Wojciech Kasprzyk
+48 601 22 95 04
w.kasprzyk@v-ship.com.pl

 

Pobierz: Szczecin 2018 | Zawiadomienie o Regatach