Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia klasy 5O5 – 2021

W dniu 27.10.2021 o godzinie 19:30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PSK. Będzie ono miało formę online za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Agenda

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie z prac Zarządu za sezon 2021.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za sezon 2021.
  6. Sprawozdanie finansowe Zarządu za sezon 2021.
  7. Omówienie planów Stowarzyszenia na sezon 2021 oraz dalszej strategii rozwoju klasy 505 w Polsce.
  8. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2021 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza i osób odpowiedzialnych za organizację regat.
  9. Wolne wnioski.