Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia klasy 5O5 – 2020

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy 505 ogłasza Walne Zebranie Członków. W tym roku upływa 2 letnia kadencja zarządu PSK505, w związku z tym, Walne przyjmie charakter sprawozdawczo-wyborczy.Walne zaplanowano na dzień 26 września 2020 (sobota) na terenie Jacht Klubu „Stal” Gdynia. Pierwszy termin Walnego to godzina 17:00, drugi termin godzina 18:00.

Agenda Walnego Zebrania Członków PSK505

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu za ostatnią kadencję (sezon 2019 i 2020)
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za ostatnią kadencję (sezon 2019 i 2020).
 7. Sprawozdanie finansowe Zarządu.
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 11. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2021 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza.
 12. Wolne wnioski.

Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie. Jest to okazja by zabrać swój głos w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem oraz klasą 505 w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia.

Przypominamy, że prawo głosu przysługuje Członkom Stowarzyszenia z opłaconą składką za sezon 2020.

Po  zerbraniu walnym zapraszamy wszystkich  na imprezę z okazji zakończenia sezonu 2020, która odbędzie się w Browar Port Gdynia o godzinie 20.00