Finał Pucharu Polski 505 | Zawiadomienie o Regatach

Regaty o „Puchar Burmistrza Zbąszynia”

1 ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem regat jest Zbąszyński Klub Żeglarski przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zbąszyniu
1.2. Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Błędno w dniach 22-23.09.2018 r.
1.3. Bazą regat będzie Przystań Żeglarska Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego, Zbąszyń, ul. Łąkowa 7.

2 PRZEPISY

2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISAF, przepisami PZŻ, przepisami klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi.
2.2. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów.
2.3. Rezultat najgorszego będzie odrzucony przy rozegraniu minimum 5 wyścigów.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający ubezpieczenie jachtu, certyfikat pomiarowy jachtu.
3.2. Wpisowe do regat wynosi: 150 zł od załogi.

4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1 Zgłoszenia w miejscu regat należy dokonać w biurze regat do 22 września 2018 r. w godzinach 08:00 – 09:45.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

  • dowód wpłaty wpisowego do regat;
  • ubezpieczenie OC;

5 PROGRAM REGAT

5.1 Program regat będzie następujący:

Sobota 22.09.2018
08:00 – 09:45 Przyjmowanie zgłoszeń
10:00 Odprawa sterników
11:00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
18:30 Sailors party – Restauracja Grzybek – Plaża Łazienki
Niedziela 23.09.2018
10.00 – Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
14.00 – Zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie wręczona podczas rejestracji w biurze regat.

7 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

Informacja będzie podana w instrukcji żeglugi.

9 SYSTEM KAR

Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70,4.

10 PUNKTACJA

10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
10.2 W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki zawodnika są liczone do jego punktacji końcowej. W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat będzie odrzucony.

11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących, w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12 PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14 INFORMACJE I OSOBA KONTAKTOWA

Andrzej Borowiak 601 064 577
mail: 505andrzej@gmail.com
Adam Kuczyński – 691 273 938

Pobierz: