Otwarte Mistrzostwa Polski klasy 505

Zawiadomienie o Regatach

ŚWINOUJŚCIE SAILS FESTIVAL – Otwarte Mistrzostwa Polski klasy 505, Świnoujście, 17 – 19 sierpnia 2018 r.

Organizatorem regat jest MT Partners i Fundacja Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy 505.

 1. PRZEPISY
  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing oraz przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505.
  2. Dodatek P ‘Specjalne procedury dla przepisu 42’ – ma zastosowanie.
  3. Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ” ma zastosowanie.
  4. W przepisach dotyczących niniejszych regat:
   [DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;
   [NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.
 2. [DP] REKLAMOWANIE
  Jachty będą zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE
  1. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem
   www.sailsfestival.pl
  2. Kodeks Uprawnień World Sailing (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
  3. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
   • dowód wpłaty wpisowego do regat;
   • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
   • certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej;
   • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
 4. WPISOWE
  Wpisowe do regat w przypadku dokonania zgłoszenia i wpłaty w terminie do 15.08.2018 r. wg procedury określonej w punkcie 3.1 wynosi:

  Klasa Wpisowe
  Klasa 505 200 PLN

  Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%.

  Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:
  Rachunek 87 1750 1035 0000 0000 3223 6499
  Właściciel rachunku: TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO JÓZEFA LOMPY 3/2, 71-669 SZCZECIN

 5. FORMAT
  Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
 6. PROGRAM
  1. Zgłoszenia ostateczne do regat będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się w bazie regat w namiocie na terenie Mariny Świnoujście, ul Jachtowa/Władysława IV w dniu 16 sierpnia w godz. 12.00 – 19.00 oraz w dniu 17 sierpnia w godz. 08:30 – 09:00.
  2. Pierwsza odprawa zawodników odbędzie się w dniu 17 sierpnia o godzinie 09.30 w bazie regat
  3. Planowane jest rozegranie maksymalnie 10 wyścigów.
  4. Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godz. 11.00.
  5. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00.
 7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
 8. MIEJSCE REGAT
  1. Miejscem organizacji regat będzie Marina Świnoujście.
  2. Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Pomorskiej. Lokalizacja trasy regatowej będzie podana w Instrukcji Żeglugi.
 9. TRASY
  Trasa i format regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi
 10. PUNKTACJA
  1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis B8 nie ma zastosowania.
  2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
  3. W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, żaden rezultat jachtu nie będzie odrzucany.
 11. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
  1. Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
  2. Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
  3. Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
 12. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania wyścigu. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ).
  2. Każda łódź musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 5mm.
 13. [DP][NP] MIEJSCA POSTOJOWE
  Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.
 14. [DP]KOMUNIKACJA RADIOWA
  Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.
 15. NAGRODY
  Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają nagrody okolicznościowe.
 16. PRAWA DO WIZERUNKU
  1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  2. [DP][NP]Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
 17. [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
 18. INFORMACJE
  Dodatkowe informacje związane z regatami, dojazdem i noclegami dostępne są na oficjalnej:
  stronie regat: www.sailsfestival.pl
  Kontakt: e-mail: maciej.cylupa@mtpartners.pl

Pobierz PDF z zawiadomieniem: ZOR MP 505 Świnoujście 2018.pdf