Ranking Pucharu Polski 2017

Puchar Polski klasy 505 sezonu 2017 na dzień 07.09.2017. Poniżej prezentujemy aktualny ranking!

Klasyfikacja Pucharu Polski klasy 505 w roku 2017:

Poz. Załoga Nr łodzi
(POL)
Klub   Punkty za kolejne regaty cyklu Suma
PP1
PUC
PP2
ZBĄ
PP3
GDY
PP4
KRY
PP5
KAM
PP6
TBA
1 Mateusz Jura / Bartosz Chroł 9119 AZS SGH Warszawa   16 21 38.4 14 0 0 89.4
2 Przemek Zagórski / Jarosław Grabowski / Michał Olko 9132 YK Stal Gdynia   13 19 34.8 15 0 0 81.8
3 Adam Kuczyński / Andrzej Borowiak 8736 ZKŻ Zbąszyń   15 17 28.8 0 0 0 60.8
4 Dominik Ostrowski / Jakub Folczak 8802 SWOS Warszawa   0 14 32.4 13 0 0 59.4
5 Jan Domański / Maciej Goździk / Jan Świderski 8909 Warszawa   8 13 26.4 12 0 0 59.4
6 Mariusz Michalski / Piotr Duma 8483 YK Stal Gdynia   11 11 25.2 11 0 0 58.2
7 Paweł Kluczyński / Władysław Kondej 8145 AZS Poznań   10 18 22.8 4 0 0 54.8
8 Mieczysław Szwed / Konrad Plewa / Grzegorz Kidacki 8493 Centrum Żeglarskie Szczecin   14 15 20.4 0 0 0 49.4
9 Sławomir Plichta / Paweł Prus 8828 YK Stal Gdynia   9 20 9.6 0 0 0 38.6
10 Dominik Pawłowski / Kacper Kaczmarek 8437 AZS Poznań   7 12 18 0 0 0 37
11 Jakub Kozanko / Michał Wdówka 85xx     5 0 24 7 0 0 36
12 Ewa Pawlaczyk / Michał Prończuk / Jan Walczak 8665 JKW Poznań   0 16 19.2 0 0 0 35.2
13 Dariusz Konopczak / Piotr Kosobucki 8212 Dobra Marina Szczecin   0 10 21.6 0 0 0 31.6
14 Paweł Nawrocki / Patryk Płotka 8769 Mipro AKM Gdańsk   0 0 30 0 0 0 30
15 Anna Zabłocka / Bartosz Kowalczyk 8028 ŻLKS Poznań   0 9 16.8 0 0 0 25.8
16 Aleksandra Kchalicka / Michał Prończuk 7942 AZS Poznań   4 0 15.6 5 0 0 24.6
17 Wojciech Denderski / Norbert Kiderys 8217     0 6 14.4 2 0 0 22.4
18 Jakub Kusiorski / Robert Korybut-Daszkiewicz 8129 AZS Olsztyn   0 0 13.2 9 0 0 22.2
19 Igor Graczyk / Maciej Graczyk 9015 AZS UEP   0 4 12 6 0 0 22
20 Wojtek Kasprzyk / Paweł Henszke 8751 Centrum Żeglarskie Szczecin   1 7 10.8 0 0 0 18.8
21 Maciej Goździk / Przemysław Iwanek 8358 Warszawa   6 8 0 0 0 0 14
22 Marcin Panek / Marcin Chatłas 8665 YK Stal Gdynia   12 0 0 0 0 0 12
23 Tomasz Polikowski / Adam Najmowicz 8359     2 2 6 1 0 0 11
24 Krzysztof Hutpyś / Tomasz Korda 8398 JK Pszczyna   0 3 7.2 0 0 0 10.2
25 Mieczysław Szwed / Wojciech Kasprzyk 8493 Centrum Żeglarskie Szczecin   0 0 0 10 0 0 10
26 Jakub Gąsiorowski / Karolina Gąsiorowska 8770 YK Stal Gdynia   3 1 3.6 0 0 0 7.6
27 Jerzy Plewa / Leszek Bobrowicz 1 Navigare Poznań   0 5 0 0 0 0 5
28 Marcin Pietrzak / Marcin Pietrzak 7020 WTW Warszawa   0 0 4.8 0 0 0 4.8
29 Emanuela Bartkowiak / Mateusz Wolszczak 8656 YK Stal Gdynia   0 0 3.6 0 0 0 3.6
30 Jakub Pawluk / Marcin Józefowski 9118 Legia Warszawa / KS Spójnia Warszawa   0 0 3.6 0 0 0 3.6
31 Ewa Pawlaczyk / Anna Zabłocka 8028 ŻLKS Poznań    0 0 0 3 0 0 3

 

 

PUCHAR POLSKI KLASY 505

REGULAMIN 

 

1. Celem Pucharu Polski jest promocja regularnego udziału w regatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 oraz wyłonienie załogi, która w danym sezonie osiągnie najlepsze wyniki w cyklu imprez sportowych.

2. Do Pucharu Polski zalicza się wyniki regat organizowanych zgodnie z Kalendarzem Regat opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505. Udział w imprezach zagranicznych nie jest punktowany w ramach Pucharu Polski Klasy 505.  

3. Do udziału w Pucharze Polski zgłaszane są dwuosobowe załogi. Za „zgłoszenie się” uważa się udział w regatach zaliczanych do Pucharu Polski.

4. Punkty Pucharu Polski przyznawane są następującym systemem:

liczba załóg startujących w regatach – zajęte miejsce + 1 = liczba punktów

liczba punktów x przelicznik = liczba punktów Pucharu Polski

5. Przelicznik wynosi 1,0 dla wszystkie imprez z wyjątkiem Mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski będą liczone do klasyfikacji z przelicznikiem 1,2.

6. Do klasyfikacji Pucharu Polski będą zaliczone 4 najlepsze wyniki załogi z 5 imprez Pucharu Polski oraz wynik Mistrzostw Polski (wynik MP nie podlega odrzuceniu).

7. Puchar Polski zdobędzie załoga, która uzyska największą ilość punktów. 

8. W przypadku, gdy w klasyfikacji załogi osiągną równą ilość punktów, decydujący jest wynik z ostatnich regat, w których udział wzięły obie załogi. Jeżeli nie było takiej konfrontacji – wyższe miejsce uzyskuje załoga, która zdobyła jednostkowo większą ilość punktów w dowolnych regatach Pucharu Polski. W pozostałych przypadkach załogi zostaną sklasyfikowane na remisie.    

9. Zmiany składu załogi:

a) W załodze kwalifikowanej w rozgrywkach Pucharu Polski może nastąpić jedna, tymczasowa, zmiana składu załogi. 
b) Okres trwania zmiany nie może być dłuższy niż 1 regaty. 
c) Zmiana może dotyczyć jednej osoby: sternika lub załoganta. 
d) Powrót zawodnika do stałego składu załogi nie jest traktowany, jako kolejna zmiana. e) W przypadku stałej zmiany składu załogi (na czas dłuższy niż 1 regaty), załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga. 
f) W przypadku kolejnych zmian w składzie załogi, załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga. 
g) Dopuszczalna jest zmiana składu załogi w każdych regatach zaliczanych do Pucharu Polski. 
h) W przypadku, kiedy na jachcie wystartują 2 osoby dotychczas klasyfikowane w Pucharze w osobnych załogach – punkty do Pucharu zostaną przyznane jednemu jachtowi na podstawie deklaracji załogi. Deklaracja musi zostać złożona przed rozpoczęciem regat . W przypadku nie złożenia deklaracji – punkty Pucharu zostaną dodane zgodnie z przynależnością sternika.

11. Wręczenie Pucharu ma miejsce na ostatnich regatach Pucharu Polski.

12. Regulamin Pucharu Polski nie podlega zmianom w trakcie sezonu.

13. W sytuacjach spornych, interpretacja regulaminu należy do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Jeżeli sytuacja sporna dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w interpretacji. 

14. W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie polskie załogi biorące udział w regatach Pucharu Polski bez względu na przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

15. Organizator PP zastrzega sobie prawo do umiejscowienia naklejek reklamowych na kadłubach łodzi zgodnie z „ISAF Advertising Code” (Regulation 20).