Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy 505 ogłasza Walne Zebranie Członków. W tym roku upływa 2 letnia kadencja zarządu PSK505, w związku z tym, Walne przyjmie charakter sprawozdawczo-wyborczy. Walne zaplanowano na dzień 12 września 2015 (sobota). Miejscem Zebrania będzie restauracja „u Bosmana”, znajdująca się się w marinie w Pucku. Pierwszy termin Walnego to godzina 19:00, drugi termin godzina 20:00.

Agenda Walnego Zebrania Członków PSK505:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu za ostatnią kadencję (sezon 2014 i 2015)
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za ostatnią kadencję (sezon 2014 i 2015)
 7. Sprawozdanie finansowe Zarządu
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 11. Omówienie planów Stowarzyszenia na sezon 2016 oraz dalszej strategii rozwoju klasy 505 w Polsce
 12. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2016 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza.
 13. Wolne wnioski

Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz przyjaciół klasy 505 a także wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie. Jest to okazja by zabrać swój głos w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem oraz klasą 505 w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia dostępnym na naszej stronie.

Z pozdrowieniami,
Zarząd PSK505