Po Walnym PSK505 roku 2009

Za nami trzecie Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Odbyło się 12. grudnia 2009 r w biurze gdzie wszystko się zaczęło – w gościnnych progach Jacka Barankiewicza na Jagiellońskiej 74 czyli w oficjalnej siedzibie PSK505.

Jak już pisaliśmy w pierwszym terminie wyznaczonym tego dnia na godzinę 1500 walne nie ukonstytuowało się z powodu znikomej frekwencji (6 osób). Za to o godzinie 1600 zgodnie z zapisami statutu – pomimo niewiele większego udziału (bo 9 osób) – walne się rozpoczęło.