Walne Zebranie Członków PSK505 2014

logo-505-new_2

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505 a także sympatyków klasy 505 na coroczne Walne Zebranie Członków PSK 505.

Walne odbędzie się przy okazji Mistrzostw Polski w Sopocie. Ponieważ nie jest to Walne wyborcze, skupimy się głównie na bieżących sprawach Stowarzyszenia oraz planach na sezon 2015.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy 505 w Polsce ogłasza Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w dniu 12 września 2014 (piątek) w budynku Sopockiego Klubu Żeglarskiego.

Pierwszy termin Walnego to godzina 18:00, drugi termin godzina 19:00.

Agenda Walnego Zebrania Członków PSK505 :

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z prac Zarządu za sezon  2014
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za ostatnią kadencję sezon 2014
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu
8. Powołanie Komisji Technicznej oraz ustalenie jej kompetencji
9. Omówienie planów Stowarzyszenia na sezon 2015 oraz dalszej strategii rozwoju klasy 505 w Polsce
10. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2015 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza
11. Wolne wnioski