Walne Zebranie PSK 505

logo-505-new_2

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy 505 w Polsce ogłasza Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków.

Zebranie odbedzie się w dniu 7 września 2013 (sobota) w budynku mariny w Kamieniu Pomorskim.

Pierwszy termin Walnego to godzina 17:00, drugi termin godzina 18:00.

Agenda Walnego Zebrania Członków PSK505 :

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu za ostatnią kadencję (sezon 2012 i 2013)
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za ostatnią kadencję (sezon 2012 i 2013)
 7. Sprawozdanie finansowe Zarządu
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór nowych władz Stowarzyszenia
 11. Omówienie planów Stowarzyszenia na sezon 2014 oraz dalszej strategii rozwoju klasy 505 w Polsce
 12. Dyskusja na temat kalendarza regat w sezonie 2014 oraz ustalenie daty publikacji kalendarza.
 13. Wolne wnioski

Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz przyjaciół klasy 505 serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie. Jest to okazja by zabrać swój głos w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem oraz klasą 505 w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia dostępnym na stronie www.int505.pl pod linkiem:

http://int505.pl/uploads/page/pdfs/statut-psk505-20080801.pdf

Z pozdrowieniami,

Zarząd PSK 505