2023 – Regulamin Pucharu Polski

 1. Celem Pucharu Polski jest promocja regularnego udziału w regatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 (dalej: Stowarzyszenie) oraz wyłonienie zespołu, który w danym sezonie osiągnie najlepsze wyniki w cyklu imprez sportowych.
 2. Do Pucharu Polski zalicza się wyniki regat organizowanych zgodnie z Kalendarzem Regat opracowanym przez Stowarzyszenie. Udział w imprezach zagranicznych nie jest punktowany w ramach Pucharu Polski Klasy 505.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może zdecydować w trakcie sezonu o wykluczeniu regat z klasyfikacji Pucharu Polski oraz o uwzględnieniu dodatkowych regat. Zmiana musi być ogłoszona co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem regat w przypadku wykluczenia oraz cztery  tygodnie przed w przypadku dodania.
 4. Puchar Polski zostanie przyznany w przypadku rozegrania co najmniej trzech regat zaliczanych do klasyfikacji.
 5. Regaty zostaną zaliczone do Pucharu Polski przy starcie co najmniej trzech załóg i rozegraniu co najmniej jednego wyścigu.
 6. Do udziału w Pucharze Polski zgłaszane są zespoły, składające się z dwóch osób. Za zgłoszenie się uważa się udział w regatach zaliczanych do Pucharu Polski.
 7. Punkty Pucharu Polski przyznawane są następującym systemem:
  1. Zajęte miejsce (uwzględniając załogi zagraniczne) = liczba punktów Pucharu Polski.
  2. W przypadku, gdy zespół nie wziął udziału w regatach otrzymuje liczbę punktów równą liczbie załóg na najliczniejszych regatach Pucharu + 1.
 8. Na każde cztery rozegrane imprezy (nie wliczając Mistrzostw Polski), jeden najgorszy wynik każdego zespołu nie będzie liczony do klasyfikacji Pucharu Polski. Wynik Mistrzostw Polski nie podlega odrzuceniu i jest zawsze zaliczany do klasyfikacji.
 9. Puchar Polski zdobędzie zespół, która uzyska najmniejszą liczbę punktów.
 10. W przypadku, gdy w klasyfikacji zespołów osiągną równą liczbę punktów, decydujący jest wynik z Mistrzostw Polski. Jeżeli oba zespoły nie uczestniczyły w Mistrzostwach Polski, wygrywa ten zespół, który brał udział w większej ilości regat (sklasyfikowany choć jeden wyścig). Jeśli to nie rozstrzyga – zespoły zostaną sklasyfikowane na remisie.
 11. W ramach Pucharu Polski będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja załóg z co najmniej jednym członkiem płci żeńskiej.
 12. Zmiany składu załogi:
  1. W przypadku zmiany dowolnego członka załogi, zespół będzie klasyfikowany jako nowy.
  2. Zmiana ról w załodze nie jest uznawana za zmianę składu zespołu. 
 13. Regulamin Pucharu Polski nie podlega zmianom w trakcie sezonu.
 14. W sytuacjach spornych, interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia. Jeżeli sytuacja sporna dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w interpretacji.
 15. W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie polskie zespoły (decyduje narodowość obu członków zespołu) biorące udział w regatach Pucharu Polski bez względu na przynależność do Stowarzyszenia.
 16. Organizator Pucharu Polski zastrzega sobie prawo do umiejscowienia naklejek reklamowych na kadłubach łodzi zgodnie z „ISAF Advertising Code” (Regulation 20).