2011 – Regulamin Pucharu Polski

W roku 2011 decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505 zaplanowano 4 imprezy zaliczane do Pucharu Polski klasy 505, w tym kolejne Mistrzostwa Polski rozegrane w formule otwartej.

UWAGA: W podanym niżej kalendarzu możliwe są korekty po uzyskaniu ostatecznych danych dotyczących regat. Regaty w Giżycku z racji nikłego zainteresowania nimi floty 505 w latach ubiegłych będą jeszcze omawiane z zawodnikami i możliwe jest ich przeniesienie na inny akwen, bardziej atrakcyjny dla uczestników. Ostateczna decyzja o tym fakcie zostanie podana najpóźniej 3 miesiące przed terminem regat.