Deklaracja członkowska klasy 505

Deklaracja członkowska klasy 505

Wszystkich, którzy zdecydowali się wstąpić do Polskiego Stowarzyszenia Klasy 5O5 jako członek zwyczajny, czy też jako członek wspierający, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenia jej oryginału osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia: