Dane

Dane rejestrowe

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Klasy 505
Adres siedziby: 81-345 Gdynia
Aleja Jana Pawła II 9
(Siedziba Yacht Klubu 'Stal’ Gdynia)
Organ nadzorujący: Prezydent miasta Gdyni
Organ rejestrujący: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Stowarzyszenie NIE WPISANE do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu: 12. września 2008 roku
Numer KRS: 0000313296
NIP: 5862350580
REGON: 14163343400000

Kontakt ze Stowarzyszeniem

Adres do doręczeń: 81-345 Gdynia,
Aleja Jana Pawła II 9
(Siedziba Yacht Klubu 'Stal’ Gdynia – Sekretariat)
Oficjalna strona www: int505.pl
Adres email: info@int505.pl

Konto bankowe

Numer konta 03 2030 0045 1110 0000 0406 1150
Bank prowadzący BNP Paribas
Składka członkowska 400 PLN / rok

Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505

Zarząd

  • Paweł Choroba – Prezes Zarządu
  • Bartosz Chroł
  • Michał Strusiński
  • Anna Zabłocka
  • Przemysław Zagórski

Komisja Rewizyjna

  • Kacper Kaczmarek
  • Bartosz Milewski
  • Tomasz Polikowski