2018 – Puchar Polski Klasy 5O5 – Regulamin

 1. Celem Pucharu Polski jest promocja regularnego udziału w regatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 oraz wyłonienie załogi, która w danym sezonie osiągnie najlepsze wyniki w cyklu imprez sportowych.
 2. Do Pucharu Polski zalicza się wyniki regat organizowanych zgodnie z Kalendarzem Regat opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505. Udział w imprezach zagranicznych nie jest punktowany w ramach Pucharu Polski Klasy 505.
 3. Do udziału w Pucharze Polski zgłaszane są dwuosobowe załogi. Za „zgłoszenie się” uważa się udział w regatach zaliczanych do Pucharu Polski.
 4. Punkty Pucharu Polski przyznawane są następującym systemem:
  1. liczba załóg startujących w regatach – zajęte miejsce + 1 = ilość punktów
  2. liczba punktów x przelicznik = ilość punktów Pucharu Polski
 5. Przelicznik wynosi 1,0 dla wszystkie imprez z wyjątkiem Mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski będą liczone do klasyfikacji z przelicznikiem 1,2.
 6. Do klasyfikacji Pucharu Polski będą zaliczone 4 najlepsze wyniki załogi z 5 imprez Pucharu Polski oraz wynik Mistrzostw Polski (wynik MP nie podlega odrzuceniu).
 7. Puchar Polski zdobędzie załoga, która uzyska największą ilość punktów.
 8. W przypadku, gdy w klasyfikacji załogi osiągną równą ilość punktów, decydujący jest wynik z ostatnich regat, w których udział wzięły obie załogi. Jeżeli nie było takiej konfrontacji – wyższe miejsce uzyskuje załoga, która zdobyła jednostkowo większą ilość punktów w dowolnych regatach Pucharu Polski. W pozostałych przypadkach załogi zostaną sklasyfikowane na remisie.
 9. Zmiany składu załogi:
  1. W załodze kwalifikowanej w rozgrywkach Pucharu Polski może nastąpić jedna, tymczasowa, zmiana składu załogi.
  2. Okres trwania zmiany nie może być dłuższy niż 1 regaty.
  3. Zmiana może dotyczyć jednej osoby: sternika lub załoganta.
  4. Powrót zawodnika do stałego składu załogi nie jest traktowany, jako kolejna zmiana.
  5. W przypadku stałej zmiany składu załogi (na czas dłuższy niż 1 regaty), załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga.
  6. W przypadku kolejnych zmian w składzie załogi, załoga będzie klasyfikowana, jako nowa załoga.
  7. Dopuszczalna jest zmiana składu załogi w każdych regatach zaliczanych do Pucharu Polski.
  8. W przypadku, kiedy na jachcie wystartują 2 osoby dotychczas klasyfikowane w Pucharze w osobnych załogach – punkty do Pucharu zostaną przyznane jednemu jachtowi na podstawie deklaracji załogi. Deklaracja musi zostać złożona przed rozpoczęciem regat . W przypadku nie złożenia deklaracji – punkty Pucharu zostaną dodane zgodnie z przynależnością sternika.
 10. Wręczenie Pucharu ma miejsce na ostatnich regatach Pucharu Polski.
 11. Regulamin Pucharu Polski nie podlega zmianom w trakcie sezonu.
 12. W sytuacjach spornych, interpretacja regulaminu należy do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505. Jeżeli sytuacja sporna dotyczy członka Zarządu, nie bierze on udziału w interpretacji.
 13. W rankingu zostaną uwzględnione wszystkie polskie załogi biorące udział w regatach Pucharu Polski bez względu na przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505.
 14. Organizator Pucharu Polski zastrzega sobie prawo do umiejscowienia naklejek reklamowych na kadłubach łodzi zgodnie z „ISAF Advertising Code” (Regulation 20).

 

Zobacz wyniki: 2018 – Ranking Pucharu Polski Klasy 505.