Dane

Dane rejestrowe:
Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Klasy 505
Adres siedziby: 81-345 Gdynia
Aleja Jana Pawła II 9

(Siedziba Yacht Klubu ‘Stal’ Gdynia)
Organ nadzorujący: Prezydent miasta Gdyni
Organ rejestrujący: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Stowarzyszenie NIE WPISANE do Rejestru Przedsiębiorców
Data wpisu: 12. września 2008 roku
Numer KRS: 0000313296

 

Kontakt ze Stowarzyszeniem:
Adres do doręczeń: 81-345 Gdynia,
Aleja Jana Pawła II 9

(Siedziba Yacht Klubu ‘Stal’ Gdynia – Sekretariat)
Telefon: (+48) 691 808 668 (Przemek Zagórski);
(+48) 668 300 171 (Łukasz Skrzycki);
(+48) 602 259 218 (Piotr Żółtowski)
Oficjalna strona www: www.int505.pl     
Adres email: 505wpolsce@gmail.com

 

Konto bankowe:
Numer konta 03 2030 0045 1110 0000 0406 1150
Bank prowadzący Bank BGŻ
Składka członkowska 200 PLN / rok

 

Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505:
Zarząd: Przemysław Zagórski – Prezes Stowarzyszenia – flota Trójmiasto
Andrzej Borowiak – Członek zarządu – flota Poznań
Jakub Gąsiorowski – Członek zarządu – flota Trójmiasto
Wojciech Kasprzyk – Członek zarządu – flota Szczecin
Tomasz Polikowski – Członek zarządu – flota Szczecin
Komisja Rewizyjna Norbert Kiderys – członek komisji
Mariusz Michalski – członek komisji
Wojciech Denderski – członek komisji